LEGALITATEA REZOLVĂRII PROBLEMELOR TALE

Birou Executor Judecătoresc CÎRJA ISPAS

asigură servicii profesionale la standarde europene

Biroul executorului judecătoresc Cîrja Ispas

Biroul executorului judecătoresc Cîrja Ispas e specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creante, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare.

De asemenea, aduce la îndeplinire hotărâri judecătoreşti privind: încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiinţări de lucrări sau construcţii, evacuări, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, întocmind şi procese verbale de constatare în cazul ofertei reale de plată urmate de consemnare.

Procedează la recuperarea de autovehicule şi vehicule comerciale, utilaje şi echipamente de la clienţii rău-platnici ai societăţilor de leasing.

Birou executor judecatoresc Cirja Ispas

Oferim consultanţă de specialitate la standarde europene. Mai multe detalii în sectiunea servicii a site-ului.

Competenţe

Competenţa teritorială se întinde pe tot cuprinsul judeţelor SIBIU, ALBA şi HUNEDOARA

©2011 www.executorcirja.ro. Toate drepturile rezervate