LEGALITATEA REZOLVĂRII PROBLEMELOR TALE

Birou Executor Judecătoresc CÎRJA ISPAS

asigură servicii profesionale la standarde europene

Acte necesare

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

  • cererea de executare silită
  • titlul executorului în original
  • taxa de timbru
  • timbru judiciar

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

  • notificarea în 3 exemplare
  • cererea adresată executorului judecătoresc
  • taxa de timbru
  • timbru judiciar

Biroul nostru asigură comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă celeritate, în interesul clienţilor.

©2011 www.executorcirja.ro. Toate drepturile rezervate