LEGALITATEA REZOLVĂRII PROBLEMELOR TALE

Birou Executor Judecătoresc CÎRJA ISPAS

asigură servicii profesionale la standarde europene

Servicii

Biroul executorului judecătoresc Cîrja Ispas desfăşoară activitaţi de executare silită şi consultanţă în vederea recuperării creanţelor comerciale, civile sau rezultând din cauze penale, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale sau a altor titluri executorii (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de împrumut, contracte de credit, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenţa juridica, etc.) sau pe cale amiabilă, în absenţa unor titluri executorii sau a existenţei unor titluri prescrise.

De asemenea, aduce la îndeplinire hotărâri judecătoreşti privind: încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiinţări de lucrări sau construcţii, evacuări, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, întocmind şi procese verbale de constatare în cazul ofertei reale de plată urmate de consemnare. Procedează la recuperarea de autovehicule şi vehicule comerciale, utilaje şi echipamente de la clienţii rău-platnici ai societăţilor de leasing.

Înainte de promovarea acţiunilor în instanţă sau pe parcursul judecării acestora, biroul nostru realizează punerea în întârziere a debitorilor prin notificări sau convocări la conciliere directă, constatări ale stărilor de fapt sau inventarieri de bunuri, aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă şi anume: poprirea asigurătorie, sechestrul asigurător, sechestrul judiciar. Dacă judecarea cauzei se amână datorită lipsei sau viciilor de procedură sau dacă investirea nu se poate efectua datorită viciilor sau lipsei dovezilor de comunicare a hotărârilor, la dispoziţia instanţei, se pot comunica actele de procedură prin intermediul executorului judecătoresc, biroul nostru având agent procedural propriu.

 

©2011 www.executorcirja.ro. Toate drepturile rezervate